Hiển thị một kết quả duy nhất

Quân phục bộ đội, Hải quân, lính Pháp

Thuê đồ lính hải quân

Quân phục bộ đội, Hải quân, lính Pháp

Thuê đồ thực dân pháp